Προτάσεις με «ξηρασίες»

« Οι συνέπειες αυτής της αλλοίωσης του περιβάλλοντος είναι οι εκτεταμένες ξηρασίες, η προέλαση των ερήμων όπου υπάρχει ξηρή κοίτη ποταμού, η απώλεια των αλιευτικών πόρων, η διάβρωση του εδάφους. »
« Πρόσφατες ξηρασίες στην Αφρική έχουν δείξει ότι μόνο οι ιδιοκτήτες καμήλας τις επιβιώνουν. Η εξήγηση έγκειται στο γεγονός ότι ζούσαν αποκλειστικά με το γάλα των καμηλών τους μέχρι το τέλος της περιόδου ξηρασίας. »

Παραδείγματα προτάσεων με παρόμοιες λέξεις

definiciones-de.com - 1998 - 2021