Προτάσεις με «ξεκουραστείς»

« -"Γλυκιά μου, δεν πειράζει να ξεκουραστείς", είπε ο σύζυγός μου. »
« Dormir la mona: να κοιμηθείς για να ξεκουραστείς. Παράδειγμα: -Επινε τόσο πολύ χθες το βράδυ που ακόμα κοιμάται. »

Παραδείγματα προτάσεων με παρόμοιες λέξεις

definiciones-de.com - 1998 - 2021