Προτάσεις με «ξεκινήσεις»

« Χρειάζονται τουλάχιστον δέκα χρόνια για να μάθεις την τέχνη, προσθέτει, επειδή πρέπει να ξεκινήσεις από κάτω και να ανεβείς τη σκάλα: από πλυντήριο πιάτων σε αναμικτήρα ζύμης και στη συνέχεια σε αρτοποιό. »
« Για να έχεις έναν φίλο πρέπει να ξέρεις πώς να γίνεις φίλος και να ξεκινήσεις από το να γίνεις φίλος με τον εαυτό σου. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021