Προτάσεις με «ξεθώριασε»

« Ομοίως, το ρωμαϊκό δίκαιο ξεθώριασε για να αντικατασταθεί από τις παραδόσεις του φεουδαρχικού δικαίου και από ένα πολύ περίπλοκο πλέγμα δικαιωμάτων και προνομίων που οι ηγεμόνες παραχωρούσαν σε κοινωνικές ομάδες (για να βοηθήσουν στην εξασφάλιση της πίστης των υπηκόων τους). »
« Η αρχική υποδοχή που έτυχαν οι Γερμανοί στρατιώτες ξεθώριασε όταν αποκαλύφθηκε ότι ο γερμανικός στρατός και τα ναζιστικά SS ήταν τουλάχιστον εξίσου κακοί με τους κομμουνιστές, πιέζοντας τους ανθρώπους σε συμμορίες εργασίας, δολοφονώντας όσους αντιστέκονταν και, κυρίως, στέλνοντας πίσω στη Γερμανία οτιδήποτε θα μπορούσε να είναι χρήσιμο στη γερμανική πολεμική προσπάθεια, συμπεριλαμβανομένου τόσο του εξοπλισμού όσο και των τροφίμων. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021