Προτάσεις με «ξόδευε»

« Επιπλέον, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν σκέφτονταν τα χρήματα ως κάτι που έπρεπε να "αποταμιεύσουν" - στα καλά χρόνια, όταν ο μέσος άνθρωπος είχε κατά κάποιον τρόπο "επιπλέον" χρήματα, απλώς τα ξόδευε σε περισσότερα τρόφιμα ή, ειδικά για τους άνδρες, σε αλκοόλ, επειδή ήταν αδύνατο να προβλέψει ότι θα είχε και πάλι πλεόνασμα στο μέλλον. »
« Ανησυχώντας ότι το αγόρι ξόδευε πολύ χρόνο για να φτιάχνει το αυτοκίνητο, ο πατέρας του του είπε ότι αν δεν διατηρούσε καλό μέσο όρο στο σχολείο, θα του έπαιρνε τα κλειδιά. »

Παραδείγματα προτάσεων με παρόμοιες λέξεις

definiciones-de.com - 1998 - 2021