Προτάσεις με «ξέσπασαν»

« Εκείνη τη χρονιά ξέσπασαν δεκατρείς πυρκαγιές στην πόλη, μία από τις οποίες έκανε στάχτη το Fort George της αποικίας. »
« Περιστασιακά ξέσπασαν ταραχές καθώς χριστιανικός όχλος επιτέθηκε σε πιστούς άλλων θεών, όλα αυτά με τη σιωπηρή υποστήριξη των αυτοκρατόρων. »
« Μέσα στα έθνη της Ευρώπης - και για πρώτη φορά στην ιστορία ήταν σκόπιμο να μιλάμε για έθνη και όχι απλώς για "κράτη" - ξέσπασαν μεγάλοι αγώνες με επίκεντρο την εθνική ταυτότητα. »
« Η ιστορία της γέννησης του σύγχρονου κράτους είναι η ιστορία των συγκρούσεων που ξέσπασαν για τις προσπάθειες υπέρβασης ενός αποκεντρωμένου τρόπου οργάνωσης της εξουσίας, αυτού των φεουδαρχών. »

Παραδείγματα προτάσεων με παρόμοιες λέξεις

definiciones-de.com - 1998 - 2021