Προτάσεις με «ξεκαθαρίσει»

« Μακριά από το να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, ο Τζορτζ απάντησε αμέσως: - Ο Θεός να σε ευλογεί, γιε μου. »
« Είναι σημαντικό κάθε μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας να έχει ξεκαθαρίσει τον ηγετικό του ρόλο, ώστε να μπορεί να τον εκπληρώσει. Αυτό απαιτεί όχι μόνο να γνωρίζουν τους κανόνες και τους κανονισμούς, αλλά και να αποτελούν μέρος ενός συλλογικού έργου στο οποίο αισθάνονται δεσμευμένοι. »

Παραδείγματα προτάσεων με παρόμοιες λέξεις

definiciones-de.com - 1998 - 2021