Προτάσεις με «ξαναπήραν»

« Σε μια μελέτη, τα άτομα που έχασαν και ξαναπήραν επανειλημμένα αρκετά κιλά έδειξαν σαφή προτίμηση στα λιπαρά τρόφιμα. Σε μια άλλη, οι γυναίκες που είχαν ιστορικό διαλείπουσας δίαιτας κατανάλωναν περισσότερα λιπαρά σνακ από εκείνες που δεν είχαν. »
« Αντίθετα, μόνο το 39 τοις εκατό από τις 44 που έφτασαν το βάρος-στόχο τους και το ξαναπήραν, είχαν δημιουργήσει το δικό τους πρόγραμμα. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021