7 προτάσεις με «ξεκάθαρα»

« Ωστόσο, όπως δείχνει ξεκάθαρα η αποτυχία να προσαχθούν οι δράστες στη δικαιοσύνη, τα Παιδιά Πάξτον είχαν πολύ περισσότερους υποστηρικτές από ό,τι επικριτές. »
« -Όταν η καρδιά και το μυαλό είναι ξεκάθαρα", απαντά, "υπάρχει πάντα ένας τρόπος να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον, καρδιά με καρδιά. »
« Τότε σκέφτομαι πόσο ξεκάθαρα κατάλαβα στη φυλακή ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή: η ελευθερία και η πίστη, η αγάπη και η οικογένεια. Και παρατηρώ ότι κάποιοι προνομιούχοι άνθρωποι, όπως ο φίλος μου ο Ναντέρ Αλί, δεν χάνουν αυτή την προοπτική στην καθημερινή ζωή. »
« Η άνοδος αυτής της τάξης σε εξέχουσα θέση σε ορισμένες κοινωνίες, ιδίως στις Κάτω Χώρες και την Αγγλία, συνόδευσε τη γέννηση της πιο ξεκάθαρα σύγχρονης μορφής οικονομίας: του καπιταλισμού. »
« Εκ των υστέρων, φαίνεται ξεκάθαρα ότι το μεγαλύτερο πρόβλημά του ήταν ότι δεν μπορούσε ποτέ να σταματήσει: φαινόταν πάντα ότι χρειαζόταν μία ακόμη νίκη. »
« Εν ολίγοις, το Ολοκαύτωμα ήταν μια ξεκάθαρα και τρομακτικά σύγχρονη γενοκτονία. »
« Όλα έγιναν ξεκάθαρα όταν άκουσα τι έλεγε ένας κύριος με παραδοσιακό κιλτ στους φίλους του: »

Παραδείγματα προτάσεων με παρόμοιες λέξεις

definiciones-de.com - 1998 - 2021