Προτάσεις με «ξεκουραστείτε»

« "Το ηρεμιστικό που συνταγογραφώ για τον σύζυγό σας... θα σας επιτρέψει να ξεκουραστείτε". »
« "Παρακαλώ συζητήστε, διαβάστε την εργασία, ξεκουραστείτε", λέει. Η απάντηση μπορεί να διαρκέσει έως και δέκα λεπτά. »
« Για να ξεκουραστείτε είναι απαραίτητο το κρεβάτι να προσαρμόζεται στο σώμα σας και όχι το αντίθετο. »

Παραδείγματα προτάσεων με παρόμοιες λέξεις

definiciones-de.com - 1998 - 2021