Προτάσεις με «ξένος»

« Πράγματι, ήμουν ξένος. Και δεν μιλούσαμε την ίδια γλώσσα. Αλλά κάθε φορά που σταματούσαμε, τα μάτια του μιλούσαν για μεγάλη σύγχυση. »
« Μέχρι σήμερα, κανένας ξένος επισκέπτης δεν είχε επιτραπεί ποτέ να εισέλθει σε αυτό. »

Παραδείγματα προτάσεων με παρόμοιες λέξεις

definiciones-de.com - 1998 - 2021