Προτάσεις με «ξένου»

« Χωρίς τη ροή ξένου συναλλάγματος από την Αγγλία, οι Αμερικανοί καταθέτες άντλησαν χρυσό και ασήμι από τις δικές τους εθνικές τράπεζες, καθιστώντας το συνάλλαγμα σπάνιο. »
« Το 1831, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι οι Τσερόκι δεν πληρούσαν τα κριτήρια του ξένου έθνους. »
« Ο πόλεμος κατά του ξένου συνασπισμού, ο οποίος είχε επεκταθεί και περιελάμβανε τη Ρωσία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία, τραβούσε αμείλικτα, ακόμη και όταν η οικονομική κατάσταση της Γαλλίας επιδεινωνόταν. »
« Ακόμα κι όταν εδραίωνε την πολιτική του εξουσία, ο Ναπολέων οδηγούσε τους γαλλικούς στρατούς σε νίκη εναντίον του ξένου συνασπισμού. »

Παραδείγματα προτάσεων με παρόμοιες λέξεις

definiciones-de.com - 1998 - 2021