Προτάσεις με «ξεφύγω»

« Δεν μπορούσα να ξεφύγω από την πραγματικότητα του τι κάνει ο καρκίνος στους ανθρώπους... τι θα μπορούσε να κάνει σε μένα. »

Παραδείγματα προτάσεων με παρόμοιες λέξεις

definiciones-de.com - 1998 - 2021